Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi:
Temeljem članka 13., stavka 9., točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13), vezano za sprječavanje sukoba interesa , Usluga d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smoje sklopiti ugovore o javnoj nabavi:
1. VRELO d.o.o., Kosinj, Kosinjski Bakovac 11

2. Županijska uprava za ceste, Gospić, Smiljanska 41