Map-icon 

 KAKO DO NAS?

 

korisnicka-pitanja

prijava-kvarova

STANJEVODOMJERA

 

 

list2

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi:
Temeljem članka 13., stavka 9., točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13), vezano za sprječavanje sukoba interesa , Usluga d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smoje sklopiti ugovore o javnoj nabavi:
1. VRELO d.o.o., Kosinj, Kosinjski Bakovac 11

2. Županijska uprava za ceste, Gospić, Smiljanska 41

GRAD GOSPIĆ | LSŽ | HRVATSKE VODE | OPĆINA PERUŠIĆ

USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Bužimska 10, 53000 Gospić, Ličko Senjska Županija, Hrvatska

OIB: 90077579259 | IBAN: HR6523400091100126790

Copyright © 2014-2015. Sva prava pridržana.