Map-icon 

 KAKO DO NAS?

 

korisnicka-pitanja

prijava-kvarova

STANJEVODOMJERA

 

 

list2

Poštovani sugrađani,
dana 14.05.2020. godine Usluga d.o.o. je uputila zahtjev za izdavanje suglasnosti na kreditno zaduženje prema većinskom vlasniku Gradu Gospiću. Kreditno zaduženje je, a kao što je navedeno u predmetnom

zahtjevu: - kratkoročni kredit, iznos od 1.000.000,00 kuna,
- kratkoročni kredit (prekoračenje), iznos od 500.000,00 kuna.

Suglasnost je tražena od strane banke i to iz razloga jer Društvo godinama posluje s gubitkom, suglasnost međutim nije jamstvo za traženi kredit.
Navedena kreditna sredstva su nam potrebna kako bi se mogli financirati projekti koji su u tijeku, a za čije financiranje nisu osigurana sredstva iz naknade za razvoj. Među navedene projekte spada: 

Povezivanje triju aglomeracija u jedinstvenu aglomeraciju Gospić - Lički Osik - Perušić za koju
se paralelno radi na izradi studije izvedivosti koja je pri završetku (1,55 mil.kn) i izradi projektne dokumentacije, aplikacijskog paketa i dokumentacije o nabavi za prijavu projekta „Poboljšanje
vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić – Lički Osik – Perušić“ u vrijednosti 9,426 mil.kn od čega Društvo sudjeluje sa 15%, tj. 1.414 mil.kn.


Program smanjenja gubitaka vode u RH (za područje Grada Gospića i Općine Perušić) u vrijednosti 13,97 mil.kn od čega Društvo sudjeluje sa 20%, tj. 2.80 mil.kn.
Uz gore navedene projekte radimo i na pronalaženju sredstava za uključivanje novih vodozahvata u Divoselu u javni vodoopskrbni sustav - isti imaju izdašnost 50% veću od svih postojećih vodozahvata zajedno. Procjena vrijednosti projektne dokumentacije za navedeni zahvat je oko 1,82 mil.kn. U slučaju pronalaženja sredstava Društvo bi participiralo u financiranju, a što bi također bilo financirano iz kreditnog zaduženja.


Na 33. sjednici Gradskog vijeća grada Gospića – elektroničkoj je traženo zaduženje
ODBIJENO.
Radi informiranja sveukupne javnosti u nastavku je pojašnjenje projekata čija je realizacija dovedena u
pitanje odbijanjem izdavanja suglasnosti za kreditno zaduženje:
Projekt aglomeracije Gospić - Lički Osik - Perušić najveći je infrastrukturni projekt u proteklih 50 godina. Procjena vrijednosti projekta je 215 mil.kn, od čega je financiranje raspoređeno kako slijedi:
Izvor financiranja Projekta

IZVOR % UKUPNO
EU sufinanciranje 67,10% 144.363.393,26
Nacionalni dio 32,90% 70.786.440,40
UKUPNO 100,00% 215.149.833,66 kuna


Raspodjela nacionalne komponente financiranja HRK

NACIONALNA KOMPONENTA [HRK] UKUPNO
HRVATSKE VODE DRŽAVNI
PRORAČUN
JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE
36,67% 36,67% 26,67%
25.955.028,15 25.955.028,15 18.876.384,11 70.786.440,40 kuna

Raspodjela troškova po jedinicama lokalne samouprave HRK

GRAD/OPĆINA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE [HRK]
Grad Gospić 15.082.245
Općina Perušić 3.794.139
UKUPNO 18.876.384 kuna

Iz gore prikazanog vidljivo je da je udio jedinica lokalne samouprave oko 8,77% u projektu vrijednosti više od 215 mil.kn.
Projekt uključenja vodozahvata u Divoselu u vodoopskrbni sustav Grada Gospića i Općine Perušić je drugi krucijalan projekt. Vrijednost ovog projekta se procjenjuje na 35 mil.kn. Postoje tri eksploatacijska bunara (izgrađena) koji zajedno jamče izdašnost od 120 l/s, a što je na postojećih 80 l/s (na 9 postojećih vodozahvata) zasigurno vrlo impozantna brojka. Uključenjem predmetnih vodozahvata u postojeći sustav vodoopskrbe dugoročno bi se riješilo pitanje opskrbe sanitarnom vodom za ljudsku potrošnju na području Grada Gospića i Općine Perušić.

Pri kraju je i konačna Odluka o zaštiti izvorišta Divoselo koja će uskoro biti na usvajanju pred Gradskim vijećem Grada Gospića, a nadamo se da će ista biti i usvojena.
Projekt aglomeracije kao i projekt uključenja vodozahvata u Divoselu ima suglasnost Vlade Republike Hrvatske kao i resornih Ministarstava pa je čisto nevjerojatno da nema suglasnost nekolicine gradskih vijećnika.

Nekolicina je nažalost dovoljna da ugrozi projekte od iznimnog značaja za sve građane Grada Gospića i Općine Perušić, pa ako hoćete i od interesa za Republiku Hrvatsku.
Zanimljivo je kako su vijećnici na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića koja se održala 31. srpnja 2019. godine jednoglasno s 12 glasova „za“ usvojili Odluku o prihvaćanju sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić - Lički Osik - Perušić“, dok 8 od 16 vijećnika na jučerašnjoj sjednici nije bilo za izdavanje suglasnosti na kreditno zaduženje, a za potrebe realizacije istog tog projekta.
Ovim putem izražavam ispred Društva, u svoje osobno ime, a vjerujem i u ime većine građana žaljenje da je politika po tko zna koji put stavljena ispred interesa građana i društva u cjelini.

PREUMITE PDF DOKUMENT

GRAD GOSPIĆ | LSŽ | HRVATSKE VODE | OPĆINA PERUŠIĆ

USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Bužimska 10, 53000 Gospić, Ličko Senjska Županija, Hrvatska

OIB: 90077579259 | IBAN: HR6523400091100126790

Copyright © 2014-2015. Sva prava pridržana.