Obavještavamo cijenjene potrošače da će dana 18. prosinca 2019.g. (srijeda) u vremenu od
07:00 do 15:00 sati zbog izvođenja radova na saniranju kvara, te izmjene prekidnih ventila
dolaziti do povremenih prekida u isporuci pitkom vodom u gradu Gospiću i to na sljedećim
lokacijama:
– Bilajska ulica, gledajući iz smjera grada prema Bilaju, kompletno objekti na lijevoj
strani od k.ć.br. 1 do k.ć.br. 155 tj. od Alarovog Brda do željezničke stanice
– Bilajska ulica, gledajući iz smjera grada prema Bilaju, kompletno objekti na desnoj
strani od k.ć.br. 86 do k.ć.br. 158 tj. od raskrižja Bilajske sa Dubrovačkom i

Crikveničkom pa do bivše upravne zgrade INA

Stanovništvo navedenih lokacija pozivamo da osiguraju dovoljne količine pitke vode, te ih
molimo za razumijevanje i strpljivost.