Map-icon 

 KAKO DO NAS?

 

korisnicka-pitanja

prijava-kvarova

STANJEVODOMJERA

 

 

list2

Sukladno našim zakonskim obvezama upućujemo ovu obavijest kojom pozivamo sve vlasnike građevina i drugih nekretnina i ukazujemo na tehničku mogućnost i zakonsku obvezu priključenja građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda na lokacijama gdje je sustav izgrađen.

Obveza priključenja postoji temeljem članka 212. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), odnosno članaka 3. i 4. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 6/13).

Nakon ishođenja uporabnih dozvola za sustav javne odvodnje otpadnih voda Općinsko vijeće Općine Perušić donijelo je odluke kojima predaje navedene građevine u vlasništvo i na upravljanje i održavanje USLUGI d.o.o. kao javnom isporučitelju vodnih usluga nakon čega je zaključen i ugovor između Općine Perušić i USLUGE d.o.o.

Postupak priključenja započinje podnošenjem zahtjeva za priključenje u sjedištu javnog isporučitelja vodnih usluga na adresi USLUGA d.o.o., Gospić, Bužimska 10, a sve druge informacije možete dobiti na naše telefone od 7 do 15 sati svakog radnog dana te na našoj internetskoj stranici.

GRAD GOSPIĆ | LSŽ | HRVATSKE VODE | OPĆINA PERUŠIĆ

USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Bužimska 10, 53000 Gospić, Ličko Senjska Županija, Hrvatska

OIB: 90077579259 | IBAN: HR6523400091100126790

Copyright © 2014-2015. Sva prava pridržana.