Map-icon 

 KAKO DO NAS?

 

korisnicka-pitanja

prijava-kvarova

STANJEVODOMJERA

 

 

list2

Sukladno našim zakonskim obvezama upućujemo ovu obavijest kojom pozivamo sve vlasnike građevina i drugih nekretnina i ukazujemo na tehničku mogućnost i zakonsku obvezu priključenja građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda na lokacijama gdje je sustav izgrađen.

Obveza priključenja postoji temeljem članka 212. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), odnosno članaka 3. i 4. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 6/13).

Nakon ishođenja uporabnih dozvola za sustav javne odvodnje otpadnih voda Općinsko vijeće Općine Perušić donijelo je odluke kojima predaje navedene građevine u vlasništvo i na upravljanje i održavanje USLUGI d.o.o. kao javnom isporučitelju vodnih usluga nakon čega je zaključen i ugovor između Općine Perušić i USLUGE d.o.o.

Postupak priključenja započinje podnošenjem zahtjeva za priključenje u sjedištu javnog isporučitelja vodnih usluga na adresi USLUGA d.o.o., Gospić, Bužimska 10, a sve druge informacije možete dobiti na naše telefone od 7 do 15 sati svakog radnog dana te na našoj internetskoj stranici.

B A V I J E S T
o povremenom prekidu isporuke vode
Obavještavamo cijenjene potrošače da će zbog izvođenja radova na glavnom čvorištu vodoopskrbnog sustava, raskršće “kod kapelice” tijekom dana 20. rujna 2018.g. (četvrtak) dolaziti do
povremenih kratkotrajnih prekida u isporuci pitkom vodom. Stanovništvo pozivamo da osiguraju dovoljne količine pitke vode, te ih molimo za razumijevanje i strpljivost.


USLUGA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju

GRAD GOSPIĆ | LSŽ | HRVATSKE VODE | OPĆINA PERUŠIĆ

USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Bužimska 10, 53000 Gospić, Ličko Senjska Županija, Hrvatska

OIB: 90077579259 | IBAN: HR6523400091100126790

Copyright © 2014-2015. Sva prava pridržana.